Smalle banner

Q: Is voorlichting nodig?

Q: Is het nodig mijn kind voor te lichten over de puberteit en seksualiteit? Hij/ zij is immers verstandelijk beperkt.

Allereerst een kort antwoord: Ja!
Ook, en misschien juist, kinderen met een verstandelijke beperking hebben het recht op goede voorlichting over seksualiteit. Ook deze kinderen komen met onderwerpen rondom seksualiteit en puberteit in aanraking, en goede informatievoorziening is van belang voor een goed verloop hiervan. Juist voor deze kinderen is het veel moeilijker informatie vanzelf mee te krijgen vanuit bijvoorbeeld leeftijdsgenoten of social media. Enerzijds komen deze onderwerpen in deze doelgroepen minder aan de orde, anderzijds is het voor hen veel moelijker te bepalen welke informatie klopt en geschikt is.


SAMEN KOMEN WE VERDER

Samen bouwen we aan Het Veilige Huis. Door kennis en ervaringen te delen. Naar elkaar te luisteren. Te vragen. En buiten de bestaande hokjes te denken.

Deel je specialisme met ons!

Het Veilige Huis organiseert geregeld lezingen en masterclasses voor ouders van een kind met een beperking en professionals. We merken dat de vraag naar specialistische masterclasses groot is ...

Lees meer

Wat kun jij doen?

Het Veilige Huis wordt gedragen door vrijwilligers. Aan enthousiaste mensen die zich hard willen maken voor een veiligere omgeving voor kinderen met een beperking hebben we dan ook nooit genoeg. Wil jij jouw steentje bijdragen aan Het Veilige Huis? Neem dan contact met ons op.Lees meer

Contact opnemen? Dat kan!

Stichting Het Veilige Huis
Postadres: Postbus 237
5240 AE Rosmalen
KvK 59114363
Twitter: @veiligehuis
Facebook: hetveiligehuis
Neem contact op

Back to top