Smalle banner

ANBI

ANBI-logo-300x238Wij zijn van mening dat wij voldoen aan alle verplichtingen om dit logo te mogen voeren. Een ANBI-certificering geeft aan dat uw giften en donaties op een verantwoorde manier besteed worden.

Omdat wij verantwoord willen omgaan met het geld dat wij ontvangen als gift of donatie is deze status erg belangrijk voor ons. Mocht u overwegen om ons een grote gift of schenking te geven dan is het interessant om te weten dat de Belastingdienst ons ziet als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor er sprake is van een (beperkte) vrijstelling van belasting.

Algemene informatie
Het veilige Huis is opgericht op 30 oktober 2013. De naam van de instelling is ook zo bekend onder het publiek. U kan ons op afspraak bezoeken, op het adres Polenstraat 22 te Rosmalen of gebruikmaken van ons postadres: Postbus 237, 5240AE te Rosmalen.
RSIN van Het Veilige huis is: 85 33 23 781

De doelstelling
Het zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen met een beperking door weerbaarheid te bevorderen en seksualiteit bespreekbaar te maken.
Algemene doelstellingen
Ouders en professionals worden krachtiger als ze samen werken. Door deze samenwerking hopen wij de volgende doelen te kunnen bereiken;
▪ het weerbaarder maken van de kinderen
▪ het ondersteunen van ouders bij de seksuele opvoeding van hun kind
▪ het bevorderen van deskundigheid bij professionals
▪ het bevorderen van seksuele opvoeding op scholen
▪ het op de juiste wijze, gericht op het belang van de kinderen, beheren van het vermogen van de stichting, zodat het ten goede komt aan de kinderen.

Het bestuur
Arine den Hartog, Miriam de Werd en Rieke Beekwilder
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Overzichten
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016


In 2013 waren er geen gelden. Een financieel plan over 2013 is daarom niet beschikbaar.

SAMEN KOMEN WE VERDER

Samen bouwen we aan Het Veilige Huis. Door kennis en ervaringen te delen. Naar elkaar te luisteren. Te vragen. En buiten de bestaande hokjes te denken.

Deel je specialisme met ons!

Het Veilige Huis organiseert geregeld lezingen en masterclasses voor ouders van een kind met een beperking en professionals. We merken dat de vraag naar specialistische masterclasses groot is ...

Lees meer

Wat kun jij doen?

Het Veilige Huis wordt gedragen door vrijwilligers. Aan enthousiaste mensen die zich hard willen maken voor een veiligere omgeving voor kinderen met een beperking hebben we dan ook nooit genoeg. Wil jij jouw steentje bijdragen aan Het Veilige Huis? Neem dan contact met ons op.Lees meer

Contact opnemen? Dat kan!

Stichting Het Veilige Huis
Postadres: Postbus 237
5240 AE Rosmalen
KvK 59114363
Twitter: @veiligehuis
Facebook: hetveiligehuis
Neem contact op

Back to top